Varmt välkomna till Visby Strandby

Boendeinformation Camping

Under högsäsong, vecka 25-32, är receptionen öppen och bemannad alla dagar mellan klockan 08.00-20.00.
För kontakt med receptionen:
Ring 0498-212157 eller mejla reception@visbystrandby.se

Vid akuta boendeproblem klockan 22.00-08.00:
Ring vårt journummer till vaktbolaget 073-028 71 73

Nedan hittar du praktisk information kring ditt boende på Visby Strandby

Welcome to Visby Strandby!

Accommodation Information Camping

Welcome to Visby Strandby!

During the peak season, weeks 25-32, the reception is open and staffed every day from 08:00 to 20:00.
To contact the reception: Call +46 498-212157 or email reception@visbystrandby.se

For urgent accommodation issues between 22:00 and 08:00:
Call our emergency number for the security company at +46 73-028 71 73.

Below you will find practical information about your accommodation at Visby Strandby.

Vid ankomst:
• Incheckning klockan 14.00.
• Kontakta receptionen omgående om du upptäcker att något är trasigt eller om det saknas något så löser vi det.

Under vistelsen på Visby Strandby:
• El Campingen har europastandard med kontaktdon CEE (1fas, 230V, IP44) med jordfelsbrytare. Övergångsadapter till vanlig svensk standardkontakt (230v, jordad) finns att köpa i receptionen. Det finns inte för utlåning.
• Campingplatsen har utrymme för en husbil, en husvagn eller ett tält. De flesta har även plats för en bil.
• Avstånd mellan ekipagen måste hållas, inte minst med tanke på brandsäkerheten. Därför gäller minst fyra meter mellan ekipagen, vilket innebär att två meter till granntomten ska lämnas fri
• Kök finns i servicehusen. Där finns diskho, spis, ugn, mikrovågsugn och diskmaskin. Kylskåp och en frys för kylklampar finns för boende i tält. Observera att det inte finns några husgeråd.
• Dusch finns i våra servicehus om det inte finns i stugan. Att duscha kostar fem kronor per minut och kort laddas i receptionen eller i automaten i norra servicehuset.
• Toalett finns i våra tre servicehus.
• Tvättmaskin och torktumlare finns i servicehuset intill receptionen. Duschkortet som laddas i receptionen och i automaten i norra servicehuset används även för tvättmaskin och torktumlare.
• Sopor. På området finns fraktioner för hushållsavfall (kompost och brännbart), glas, papper, plast och metall. Behåll soporna inomhus tills du är redo att slänga dem vid miljöstationen. Fåglarna river annars ut skräpet och sprider över området.
• Grillning är tillåtet på grillplatserna. Om egen grill ska användas måste det vara en grill på höga ben. Engångsgrillar är endast tillåtna på grillplatserna.
• Cyklar finns att hyra vid receptionen.
• Elbil. Två laddstolpar finns på området.
• Wi-Fi är fritt på hela anläggningen.
• Rökning är endast tillåten på anvisade områden. I övrigt är anläggningen rökfri.
• Biltrafik är tillåten på området mellan klockan 07 och 22.Övrig tid endast vid ankomst eller avresa.
• Livsmedelsaffärerna som ligger närmast campingen är ICA Kometen på Lummelundsväg och ICA Torgkassen på Stora Torget, Visby.
• Trivsel är något vi skapar tillsammans. Tänk därför på att hålla området runt campingplatsen samt hela anläggningen ren och fin.
• Dina ägodelar har du bäst koll på själv. Visby Strandby har ingen möjlighet att ta ansvar för dem.
• Tyst på campingen ska det vara mellan klockan 23 och 07. Vänligen respektera tiderna för allas trivsel. Allmän störning oavsett tid debiteras med lägst 2500 kronor.
• Åverkan eller skadegörelse kan leda till omedelbar avhysning.
• Vatten. Gotland har ont om vatten så tänk på att spara på vattnet!

Vid avresa:
• Utcheckning klockan 12.00.

Säker el på semestern:

För en säker och trivsam vistelse på vår camping är elsäkerheten av största vikt. Det är därför av största vikt att alla följer de instruktioner som föreligger. Finns det oklarheter finns alltid anställda på plats att fråga. Det är upp till såväl anställda som campinggäster att hålla uppsikt på elsäkerheten.

Genom fortlöpande kontroll av anläggningen och den elektriska utrustning som står till gästernas förfogande uppfyller vi kraven i gällande bestämmelser. Syftet med fortlöpande kontroll är att fel och brister på anläggningen ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt.

När du reser bort under semestern använder du kanske elprodukter, som annars inte används så ofta. Här får du några tips och goda råd om vad du behöver tänka på!

Campingen

Ska du åka och campa? Elinstallationer i husvagnar och husbilar är extra utsatta eftersom de utsätts för vibrationer och skakningar under bilfärden. Som campinggäst är du därför skyldig att se till att din husvagn/husbil, anslutningskablar och anslutna elektriska utrustningar är så utförda och hålls i sådant skick att de är säkra att använda.

Kontrollera också om campingplatsens uttag för anslutning av husvagn och husbil skyddas av en jordfelsbrytare. Prova att den löser ut genom att trycka på testknappen innan du använder uttaget.

Tänk också på att alla elprodukter inte är avsedda för att användas i utomhusmiljö. Om du vill använda en elektrisk produkt för inomhusbruk i ett tält eller förtält måste utrymmet motsvara inomhusmiljö.

Samtliga kablar och anslutningsdon skall vara 3 polig och CEE-märkta. Godkända kablar hittar du i fackhandeln.

Elbilsladdning är endast tillåtet på ladd-stationen vid receptionen

Anläggningens elsystem är inte dimensionerat för att klara elbilsladdning. Det är således absolut förbjudet att ladda sin elbil på campingområdet – detta gäller såväl elstolpar som andra uttag i t ex servicebyggnader.

Vanliga frågor och svar om el på camping:

Kan man använda sig av en kabelvinda med en anslutningskabel/adapterkabel i var ände?

Nej, kabelvindan har inte godkända blå kontakter, den klassas som en icke godkänd förlängning, dessutom finns risk för överhettning om den inte är utrullad.

Hur ser man att kabeln är godkänd?

Dels har den blå kontakter som är märkta CEE, dels har själva kabeln en märkning där det står HO7RN-F och 3G2.5mm2.

Får jag ha apparater som drivs med 230V, till exempel ett kylskåp, i förtältet?

Ja, om det är märkt med en droppe, symbolen som visar att i detta fall kylskåpet är godkänt för att användas i fuktig miljö. Det finns sådana men de är dyra, ett vanligt kylskåp avsett för att monteras och användas inomhus får du inte ha i förtältet. Ett förtält klassas som ”fuktig miljö”.

Vem är ansvarig om en el-relaterad olycka inträffar?

Den som äger fordonet och kablarna är ansvarig för utrustningen, att den är godkänd och att den hanteras korrekt.

Min husvagn har en jordfelsbrytare, räcker inte det för att jag skall känna mig trygg?

Nej, den skyddar det som finns inne i vagnen, inte kabeln till vagnen. Glöm inte att kontrollera jordfelsbrytaren regelbundet, minst ett par gånger per säsong. Den kan fastna och inte lösa ut fort nog. 

Elbilsladdning är endast tillåtet på ladd-stationen vid receptionen

Anläggningens elsystem är inte dimensionerat för att klara elbilsladdning. Det är således absolut förbjudet att ladda sin elbil på anläggningen – detta gäller såväl vid stugan som andra uttag i t ex servicebyggnader.

Andra tips och råd

Kontrollera att det finns minst en brandvarnare och att den fungerar.

Kontrollera att det finns en brandsläckare, brandfilt och första hjälpen-låda i närheten där du bor.

Vill du värma upp sängen med en värmefilt? Var noga med att slå av den innan du lägger dig för kvällen. Värmefilten ska inte vara på under natten när du sover.

Brandrisken är också stor om du torkar kläder på element, häng därför aldrig kläder på tork över eluppvärmda element.

Anslut heller aldrig produkter som används utomhus till ojordade uttag inomhus.

 

Upon arrival:
• Check-in is at 14:00.
• Contact the reception immediately if you discover anything broken or missing, and we will resolve it.

During your stay at Visby Strandby:
• The camping site has European standard electrical connections with CEE plugs (1-phase, 230V, IP44) with a residual current device. An adapter for the standard Swedish socket (230V, grounded) can be purchased at the reception. It is not available for loan.
• The camping site has space for a motorhome, caravan, or tent. Most sites also have space for one car.
• Keep a minimum distance between the units, especially for fire safety reasons. Therefore, a minimum of four meters between units is required, which means leaving two meters free towards the neighboring plot.
• Kitchens are available in the service buildings. They include a sink, stove, oven, microwave, and dishwasher. For tent campers, there are refrigerators and a freezer for ice packs. Please note that no kitchen utensils are provided.
• Showers are available in our service buildings if not available in your cabin. Showering costs five kronor per minute, and shower cards can be loaded at the reception or the machine in the northern service building.
• Toilets are located in our three service buildings.
• Washing machines and dryers are available in the service building next to the reception. The same shower card used for showers can be used for the laundry facilities.
• Waste disposal: On-site, there are separate areas for household waste (compost and combustible), glass, paper, plastic, and metal. Keep your trash indoors until you are ready to dispose of it at the designated waste station. Otherwise, birds may scatter the trash around the area.
• Grilling is allowed at the designated barbecue areas. If you bring your own grill, it must have tall legs. Disposable grills are only permitted at the barbecue areas.
• Bicycles are available for rent at the reception.
• Electric vehicles: There are two charging stations on the premises.
• Wi-Fi is available throughout the facility free of charge.
• Smoking is only permitted in designated areas. The rest of the facility is smoke-free.
• Vehicle traffic is allowed on the premises between 07:00 and 22:00. Outside of these hours, vehicles are only allowed during arrival or departure.
• The nearest grocery stores to the campsite are ICA Kometen on Lummelundsväg and ICA Torgkassen on Stora Torget, Visby.
• We create a pleasant atmosphere together. Therefore, please keep the area around the campsite and the entire facility clean and tidy.
• You are responsible for your personal belongings. Visby Strandby cannot be held liable for them.
• Quiet hours at the campsite are between 23:00 and 07:00. Please respect these times for everyone’s comfort. Any general disturbance, regardless of the time, will result in a minimum charge of 2500 kronor.
• Vandalism or damage may result in immediate eviction.
• Water: Gotland has limited water resources, so please conserve water!

Upon departure:
• Check-out is at 12:00.