Varmt välkomna till Visby Strandby

Boendeinformation Stugor

Under högsäsong, vecka 25-32, är receptionen öppen och bemannad alla dagar mellan klockan 08.00-20.00.

För kontakt med receptionen:
Ring 0498-212157 eller mejla reception@visbystrandby.se

Vid akuta boendeproblem klockan 22.00-08.00:
Ring vårt journummer till vaktbolaget 070-2699481

Nedan hittar du praktisk information kring ditt boende på Visby Strandby

Welcome to Visby Strandby!

Accommodation Information Cabins

Welcome to Visby Strandby!

During the peak season, weeks 25-32, the reception is open and staffed every day from 08:00 to 20:00.

To contact the reception: Call +46 498-212157 or email reception@visbystrandby.se

For urgent accommodation issues between 22:00 and 08:00:
Call our emergency number for the security company at +46 70-2699481.

Below you will find practical information about your accommodation at Visby Strandby.

Vid ankomst:
• Incheckning klockan 15.00.
• Kontakta receptionen omgående om du upptäcker att något är trasigt, om det saknas något eller om du inte är nöjd med städningen. Börja inte städa själv, vi löser det.

Under vistelsen på Visby Strandby:
• Kök finns i servicehusen. Där finns diskho, spis, ugn, mikrovågsugn och diskmaskin. För tältare finns kylskåp och en frys för kylklampar. Observera att det inte finns några husgeråd.
• Dusch finns i våra servicehus om det inte finns i stugan. Att duscha kostar fem kronor per minut och kort laddas i receptionen eller i automaten i norra servicehuset.
• Toalett finns i våra tre servicehus.
• Tvättmaskin och torktumlare finns i servicehuset intill receptionen. Duschkortet som laddas i receptionen och i automaten i norra servicehuset används även för tvättmaskin och torktumlare.
• Sopor. På området finns fraktioner för hushållsavfall (kompost och brännbart), glas, papper, plast och metall. Behåll soporna inomhus tills du är redo att slänga dem vid miljöstationen. Fåglarna river annars ut skräpet och sprider över området.
• Grillning är tillåtet på grillplatserna. Om egen grill ska användas måste det vara en grill på höga ben. Engångsgrillar är endast tillåtna på grillplatserna.
• Cyklar finns att hyra vid receptionen.
• Elbil. Två laddstolpar finns på området.
• Wi-Fi är fritt på hela anläggningen.
• Rökning är endast tillåten på anvisade områden. I övrigt är anläggningen rökfri
• Djur är endast tillåtna i Lillstugan och på campingområdet.
• Sängkläder och handdukar tar du med själv. Har du glömt det, finns möjlighet att hyra i receptionen. Sängar som används utan sängkläder debiteras en extra avgift.
• Biltrafik är tillåten på området mellan klockan 07 och 22.Övrig tid endast vid ankomst eller avresa.
• Livsmedelsaffärerna som ligger närmast campingen är ICA Kometen på Lummelundsväg och ICA Torgkassen på Stora Torget, Visby.
• Trivsel är något vi skapar tillsammans. Tänk därför på att hålla området runt stugan samt hela anläggningen ren och fin.
• Dina ägodelar har du bäst koll på själv. Visby Strandby har ingen möjlighet att ta ansvar för dem.
• Tyst på campingen ska det vara mellan klockan 23 och 07. Vänligen respektera tiderna för allas trivsel. Allmän störning oavsett tid debiteras med lägst 2500 kronor.
• Åverkan eller skadegörelse kan leda till omedelbar avhysning.
• Vatten. Gotland har ont om vatten så tänk på att spara på vattnet!

Vid avresa:
• Utcheckning klockan 11 (om du har bokat avresestäd är utcheckningen klockan 10).

Checklista städning:
• Skaka av sängkläderna utomhus, dammsug madrassen och vik ihop täckena.
• Diska, torka och ställ tillbaka i skåp och lådor.
• Töm kylskåp och torka ur.
• Rengör spis, mikrovågsugn och kaffebryggare.
• Släng de sorterade soporna i rätt fraktion vid miljöstationen.
• Torka av samtliga ytor med en trasa.
• Dammsug golven. Glöm inte under sängarna.
• Rengör dusch, toalett, handfat och spegel.
• Om du har hyrt lakanset och handdukar, lägg dem i separata högar innanför dörren.

Checklista om du köpt avresestäd:
• Diska, torka och ställ tillbaka i skåp och lådor.
• Töm kylskåp och torka ur.
• Släng de sorterade soporna i rätt fraktion vid miljöstationen.
• Om du har hyrt lakanset och handdukar, lägg dem i separata högar innanför dörren.

Nycklar lämnas tillbaka i receptionen eller i vår utcheckningsbox. Den finns i anslutning till receptionen. Borttappade nycklar debiteras med kostnaden för låsbyte.

Säker el på semestern:

För en säker och trivsam vistelse på vår camping är elsäkerheten av största vikt. Det är därför av största vikt att alla följer de instruktioner som föreligger. Finns det oklarheter finns alltid anställda på plats att fråga. Det är upp till såväl anställda som campinggäster att hålla uppsikt på elsäkerheten.

Genom fortlöpande kontroll av anläggningen och den elektriska utrustning som står till gästernas förfogande uppfyller vi kraven i gällande bestämmelser. Syftet med fortlöpande kontroll är att fel och brister på anläggningen ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt.

När du reser bort under semestern använder du kanske elprodukter, som annars inte används så ofta. Här får du några tips och goda råd om vad du behöver tänka på! 

Stugbyn

Att hyra en stuga vid havet är populärt på sommaren. Även om elolyckor och bränder känns långt borta är det viktigt att du kontrollerar elsäkerheten i stugan. Om du reser med små barn bör du till exempel kolla att det finns petskydd i vägguttagen. Kontrollera också att alla sladdar, stickkontakter, strömbrytare och vägguttag är hela och sitter fast ordentligt.

Har du hyrt en relativt nybyggd stuga är jordfelsbrytare ett krav. I äldre stugor som saknar jordfelsbrytare kan du i stället använda en egen portabel jordfelsbrytare. Testa om jordfelsbrytaren fungerar genom att trycka på testknappen, då ska strömmen i stugan brytas.

Elbilsladdning är endast tillåtet på ladd-stationen vid receptionen

Anläggningens elsystem är inte dimensionerat för att klara elbilsladdning. Det är således absolut förbjudet att ladda sin elbil på anläggningen – detta gäller såväl vid stugan som andra uttag i t ex servicebyggnader.

Andra tips och råd

Kontrollera att det finns minst en brandvarnare och att den fungerar.

Kontrollera att det finns en brandsläckare, brandfilt och första hjälpen-låda i närheten där du bor.

Vill du värma upp sängen med en värmefilt? Var noga med att slå av den innan du lägger dig för kvällen. Värmefilten ska inte vara på under natten när du sover.

Brandrisken är också stor om du torkar kläder på element, häng därför aldrig kläder på tork över eluppvärmda element.

Anslut heller aldrig produkter som används utomhus till ojordade uttag inomhus.

Upon arrival:
• Check-in is at 15:00.
• Contact the reception immediately if you notice anything broken, missing, or if you are unsatisfied with the cleanliness. Do not attempt to clean it yourself; we will take care of it.

During your stay at Visby Strandby:
• Kitchens are available in the service buildings. They include a sink, stove, oven, microwave, and dishwasher. For campers, there are refrigerators and a freezer for ice packs. Please note that there are no utensils or cookware provided.
• Showers are available in our service buildings if not available in your cabin. Showering costs five kronor per minute, and shower cards can be loaded at the reception or the machine in the northern service building.
• Toilets are located in our three service buildings.
• Washing machines and dryers are available in the service building next to the reception. The same shower card used for showers can be used for the laundry facilities.
• Waste disposal: On-site, there are separate areas for household waste (compost and combustible), glass, paper, plastic, and metal. Please keep your trash indoors until you are ready to dispose of it at the designated waste station. Otherwise, birds may scatter the trash around the area.
• Grilling is allowed at the designated barbecue areas. If you bring your own grill, it must have tall legs. Disposable grills are only permitted at the barbecue areas.
• Bicycles are available for rent at the reception.
• Electric vehicles: There are two charging stations on the premises.
• Wi-Fi is available throughout the facility free of charge.
• Smoking is only permitted in designated areas. The rest of the facility is smoke-free.
• Pets are only allowed in the “Lillstugan” and the camping area.
• Bed linen and towels are not provided. If you forget to bring them, you can rent them at the reception. Beds used without bed linen will incur an additional fee.
• Vehicle traffic is permitted on the premises between 07:00 and 22:00. Outside of these hours, vehicles are allowed only during arrival or departure.
• The nearest grocery stores to the campsite are ICA Kometen on Lummelundsväg and ICA Torgkassen on Stora Torget, Visby.
• We create a pleasant atmosphere together. Therefore, please keep the area around your cabin and the entire facility clean and tidy.
• You are responsible for your personal belongings. Visby Strandby cannot be held liable for them.
• Quiet hours at the campsite are between 23:00 and 07:00. Please respect these times for the comfort of everyone. Any disturbance, regardless of the time, will result in a minimum charge of 2500 kronor.
• Vandalism or damage may result in immediate eviction.
• Water: Gotland has limited water resources, so please be mindful of water conservation.

Upon departure:
• Check-out is at 11:00 (if you have booked departure cleaning, check-out is at 10:00).

Cleaning checklist:
• Shake off the bed linen outdoors, vacuum the mattress, and fold the blankets.
• Wash, dry, and return dishes to the cabinets and drawers.
• Empty and clean the refrigerator.
• Clean the stove, microwave, and coffee maker.
• Dispose of sorted trash in the appropriate bins at the waste station.
• Wipe down all surfaces with a cloth.
• Vacuum the floors, including under the beds.
• Clean the shower, toilet, sink, and mirror.
• If you have rented a bed linen set and towels, place them in separate piles inside the door.

Checklist if you purchased departure cleaning:
• Wash, dry, and return dishes to the cabinets